Najčastejšie otázky

Je voľné miesto v ŠZ GERION?

Je potrebné zaslať žiadosť o umiestnenie klienta v Špecializovanom zariadení GERION, poštou alebo on-line formulárom na týchto stránkach. V prípade, že nie je v našom zariadení voľné miesto, je možné požiadať o zaradenie do poradovníka. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte prosím telefonicky priamo ŠZ GERION.

Aká je výška platby za klienta a čo zahŕňa?

Našim cieľom je poskytovať čo najkvalitnejšiu sociálnu a zdravotnú starostlivosť našim klientom. Služby, ktoré poskytujeme, sú zabezpečené kvalifikovaným personálom. Napriek tomu je cena veľmi prijateľná a odzrkadľuje cenovú situáciu na Slovensku. Denný príspevok na jedného klienta viď. sekcia služby/ cenník.

Cena zahŕňa :

- komplexnú sociálnu starostlivosť : (ubytovanie, stravovanie 5 x denne, dennú hygienickú starostlivosť, pranie osobného prádla, rehabilitačné cvičenie, záujmovú činnosť)

- individuálnu lekársku starostlivosť : pravidelné lekárske vizity, v prípade potreby vizity od špecialistov, poskytovanie jednotlivých liekov a potrebného zdravotníckeho materiálu (plienky, gázy, obväzy...). 

- voľnočasové aktivity : klienti sa vďaka centrálnej pozícií zariadenia - priamo na námestí a v susedstve kultúrneho domu, pravidelne zúčastňujú kultúrnych a spoločenských akcií  

Aké sú podmienky pre prijatie klienta?

I. Klient ako samoplatca nemusí spĺňať žiadne zásadné podmienky.

II. Klient ako poberateľ sociálnej služby vo vzťahu s Bratislavským samosprávnym krajom musí spĺňať stupeň odkázanosti na druhú fyzickú osobu V. alebo VI. a na základe lekárskeho nálezu spĺňať diagnózy pre umiestnenie v Špecializovanom zariadení.

Podrobný postup prijatia nájdete tu.